A.Tammel AS | Leho Kaubandus | Bel-Est
On aprill ja mai esimene pool külm, siis läheb mai teisel poolel soojaks.

Einböck äkked

Kui tutvuda lähemalt Austria firma Einböck äkete valikuga, siis lausa üllatab, kuidas üht väliselt lihtsat põllutööriista on nüüdisajal täiustatud ja mitmekesistatud. Äkete laius ulatub 3-st meetrist 24 meetrini, vedrupiil on hulga variante, mitmel erineval moel seatakse äkkesektsioonid transpordiasendisse, äkked saab varustada heina-seemnete allakülvi seadmetega ja rullidega.Lääne-Virumaa Uuetoa talu peremees Jaak Läänemets: “Põuasel kevadel on suur kasu teraviljade oraste äestamisest. See aitab niiskust säilitada. Muidu oleks siin Pandivere kõrgustikul minu taliviljapõllud kõik ära pragunenud. Ostsin Einböcki oraseäkke suure kiiruga ja arvan, et ost tasus end juba esimese kevadega.”Lisaks Uuetoa talule kasutas samasugust 9-meetrise haardega äket ka näiteks Aru Põllumajanduse OÜ. Kokku äestati sellega kevadel üle 800 hektari teraviljapõlde.

Tartu maakonna Pilsu talu kasutab öko-äket juba palju aastaid. See soetati esmalt maheviljeluse tarbeks, kuid leidis rakenduse veel mitmel moel. Kevadel äestati kõik taliviljapõllud niiskuse säilitamiseks, pealtväetise mullaga segamiseks, talivilja orase võrsuma virgutamiseks ja ka umbrohtude hävitamiseks.

Maaviljeluse Instituudi teadur Peeter Viil teostas kevadel Pilsu talu taliviljapõldudel mõõtmisi, millest selgus, et orase äestamine säilitas veevaru stabiilsena ligemale 2 nädalat. Pilsu talu peremees Madis Ajaots laotas mullu talirukki seemne põllule ketasväetisekülvikuga ja kasutas äket seemnete mullaga katmiseks. Samal viisil ta külvas ka talirapsi. Eesmärk oli kulusid kokku hoida ja aega säästa.

Äkked AEROSTAR (Grass Manager) on saadaval järgmistes suurustes:

Töölaius  Transportlaius Piisid  Sektsioone  Min. traktor  Mass ( kg ) 
 1.5 m  1.5 m  60  1  20 hj  140
 2.0 m  2.0 m  84  1  25 hj  160
 3.0 m  3.0 m  120  2  30 hj  250
 4.5 m  2.6 m  180  3  40 hj  400
 5.0 m  2.6 m  204  3  50 hj  450
 6.0 m  3.0 m  240  4  60 hj  550
 7.5 m  2.6 m  300  5  70 hj  700
 8.0 m  2.6 m  324  5  70 hj  820
 9.0 m  3.0 m  360  6  80 hj  900
 9.0 m  3.0 m  360  6  80 hj  1050
 12.0 m  3.0 m  480  8  90 hj  1290

Kui äkkele lisada veel pneumaatiline külvik, saame rohumaade hooldamiseks sobiva masina PNEUMATICSTAR. Pneumaatiline külvik võimaldab külvata väga erinevaid kultuure külvinormiga 1-300 kg/ha. Külviku ventilaatori ajam võib olla kas elektriline, hüdrauliline või mehaaniline.

Masin võimaldab külvata pea kõiki kuni 5mm seemneid ja segusid. Külvisekasti maht on kas 227 või 300 liitrit ning selle põhjas on segamisvõll. Väljakülviaparaat käitatakse tugirattalt paindvõlli abil. Seeme transporditakse väljakülviaparaadist PVC voolikute abil äkke peal asuvate deflektorplaatideni, kus see ühtlaselt laiali laotatakse.

Tänu PNEUMATICSTARILE on võimalik:

  • välja äestada sammalt, vesiheina, kulu ja juurepuhmaid,
  • segada mullaga vedelväetised, hõõruda laiali rammututid ja sõnniku kamakad,
  • saavutada tasakaal kultuurtaimede ja umbrohtude vahel,
  • ajada laiali ja tasandada mutimullahunnikud,
  • õhustada kamarat ja saavutada taimestiku suurem tihedus,
  • suurendada saagikust,
  • parandada mulla struktuuri ja allakülvide puhul tõsta mulla toitainete sisaldust.

Tootja kodulehel olevad masinad: https://www.einboeck.at/en/products/crop-care