MääratlemataKasulik teada

Kasulik teada

Enne väljasõitu kontrollida:

Haagise koorma kaal ei tohi ületada haagise passis kujutatud maksimaalset kandevõimet. Haagise täismass ei tohi ületada vedukautole valmistajatehase poolt ette nähtud piiranguid.

Juhtimisõigused

Tavaline B-kategooria juhiluba võimaldab sõiduauto järel vedada kerghaagist, st haagist registrimassiga alla 750 kg. Kui soovite autoga vedada raskemaid haagiseid kui 750 kg, on kaks võimalust:

BE-kategooria juhtimisõigust saab omandada täiendõppe korras. Koolitusel osalemise eelduseks on B-kategooria juhiloa olemasolu. Teooriakursuse maht minimaalselt 3 tundi, sõiduõppe maht vähemalt 2 sõidutundi. Koolitus lõppeb autokoolis teoreetiliste teadmiste ja sõiduoskuse kontrolliga. Peale koolituskursuse tunnistuse väljastamist saate minna Maanteeameti liiklusregistrisse taotlema BE-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust.
BE-kategooria olemasolu meie ei kontrolli. Küll aga võib seda teha liikluspolitsei!

Oluline teada

Kirjutaks lahti ühe küsimuse, mida kliendid meile iga nädal esitavad ja mille infolõksus endiselt veel paljud järelvalveametnikud on oma tööd tehes liikluspatrullis.

Nimelt on liikluses palju Vedukautosid mille juhid omavad vastavat BE kategooria juhtimisõigust ja mille registreerimistunnistusel on O.1 lahtris lubatud piduritega haagise suurim mass näiteks 2500 kg ning haakes on haagis, mille täismass ja registrimass on 3500 kg siis enne trahvi tegemist peab järelevalveametnik (politseinik) määrama haagise tegeliku massi.

Selliselt kirjeldab seda ka kehtiv liiklusseadus:

Uue liiklusseaduse kohaselt on võimalik lihtsustatud korras ja soodsa hinna eest taotleda kuni 4250 kg täismassiga B-kategooria autorongi juhtimisõigust. Selleks tuleb taotlejal liiklusregistri büroos edukalt sooritada sõidueksam B-kategooria autorongiga, mille täismass on suurem kui 3500 kg ning mis ei ületa 4250 kg. Autorongi koosseisu kuuluv haagis ei tohi olla kerghaagis ehk selle täismass peab olema suurem kui 750 kg. Autokooli läbimine ei ole nõutav, teooria eksamit teha ei ole vaja. Eksami eest tuleb tasuda riigilõiv.

Pärast edukat sõidueksami sooritamist väljastatakse isikule juhiluba, millele märgitakse kood 96 (juhiloa tagaküljele B-kat tähise kõrvale). See tähendab seda, et isik võib juhtida kuni 4250 kg täismassiga B-kategooria autorongi.

Ohutut liiklemist teedel!

Peakontor Jõgeval

Turu 7, 48303 Jõgeva

+372 776 8030
info@atammel.ee

Kõik kontaktid

Tartu esindus

Tiigi tee 2, Õssu küla, 61713 Tartumaa

+372 507 1670
einar@atammel.ee

Kõik kontaktid

Saaremaa esindus

Kuressaare, Pikk tn. 64F, Saaremaa vald, 93815 Saaremaa

+372 524 7539
andres.tammel@atammel.ee

Kõik kontaktid

Viljandi kauplus

Pärnu mnt. 24B, Viljandi

+372 434 9555
leho@leho.ee

www.leho.ee